Wat is Meditatie?

In de stilte van de meditatie, wanneer je voorbij gedachten en verbeelding gaat, 

begin je te begrijpen dat 'zijn' is waar het in het leven om gaat. 

In meditatie leer je te 'zijn'. 

'Zijn' is leven als de persoon die je bent, zonder te proberen je bestaan te rechtvaardigen of excuses te maken voor je persoonlijkheid. 

Gewoon te zijn, zoals je bent. 

Het wonderlijke is dat hoe eenvoudiger je wordt, 

hoe meer je in staat bent om ten volle te genieten van het geschenk van je bestaan.


John Main, OSB

Wat is Christelijke Meditatie?

Meditatie is een universele spirituele wijsheid en een praktijk die de kern vormt van alle grote religieuze tradities. 

Het is een weg van eenvoud, stilte en verstilling. Het kan beoefend worden door iedereen die met ernst wil beginnen.  

Zoals John Main zei: het belangrijkste is te beginnen en te blijven beginnen.

Stilte


Meditatie behoeft geen woorden, hoe mooi en oprecht ook. Al onze woorden zijn te beperkt wanneer we binnengaan in de diepe, geheimnisvolle eenheid met God.


 John Main

Aandacht


De meditatie heeft tot doel de beweeglijke en verstrooide geest tot rust, stilte en aandacht te brengen, dat is: tot zijn natuurlijke staat terugbrengen.


John Main

Eenvoud


In meditatie laten we al onze woorden, gedachten en verbeelding achter door onze geest de beperking van één woord op te leggen en daarom is het proces van meditatie de eenvoud zelve.


John Main

Wie zijn wij?

2021 is het 30 jaar geleden dat de WCCM van start ging. In deze tijd zijn we gegroeid als een wereldwijd contemplatief netwerk, een spirituele familie geworteld in de Christelijke wijsheidstraditie. Toegewijd aan het bouwen van een weg van vrede in onze tijd van conflicten, dienen wij de eenheid onder allen om een gemeenschap op te bouwen die bestaat uit mensen met vele overtuigingen. 


Meditatie is voor ons een manier om de gemeenschappelijke grond van de mensheid te openen. Daarom werken wij samen met andere geloofsovertuigingen en de seculiere wereld om het bewustzijn te ontwikkelen dat nodig is voor een nieuwe, rechtvaardige manier van leven als een menselijke familie in harmonie met onze natuurlijke omgeving.


Wij groeien als een gemeenschap van mediterenden in meer dan 100 landen, die zich inzetten voor de ontwikkeling van een contemplatief christelijk leven voor onze tijd en voor de dialoog tussen religie, wetenschap, bedrijfsleven en kunst, lichaam en geest. De kern van deze gemeenschap is de ontmoeting van vele wekelijkse meditatiegroepen, zowel fysiek als online, die het essentieel onderricht van meditatie introduceren en helpen om de innerlijke reis te verdiepen. Persoonlijke transformatie leidt vervolgens tot sociale en mondiale transformatie.

Advent 2022

Krijg elke advent-zondag een tekst van Laurence Freeman

december 2022

Laat je inspireren voor je meditatie tijdens de avdent. Hierna volgt de vertaling van de tekst voor de eerste zondag van de advent.


Eerste zondag van de Advent


Laten we deze advent beginnen met te begrijpen dat God niet bestaat. God is. Eeuwig, onveranderlijk, grenzeloos, onvoorstelbaar. ‘Niemand heeft hem ooit gezien of kan hem ooit zien'. Op de een of andere manier en om een reden die we nooit kunnen objectiveren maar alleen kunnen ervaren, heeft God in het bestaan gesproken wat daarvoor nog niet bestond. Menselijk kunnen we dit aanvoelen door onze eigen creativiteit, doordat we bijvoorbeeld een gedicht of een lasagne maken die voorheen niet bestond, of genieten van het ‘er zijn’ van adembenemende muziekmomenten of de verwondering van een kind over de wereld die het net ontdekt. Iets nieuws creëren is voor ons een manier om te voelen waartoe ons bestaan dient: en nu we een nieuw kerkelijk jaar zijn begonnen is dat het besef dat we diegene kunnen worden die ons in het leven geroepen heeft. God werd mens zodat mensen God kunnen worden.


Als scholier herinner ik mij verhitte discussies met vrienden over het 'bestaan van God', vergelijkbaar met de argumenten van de inmiddels overleden Christopher Hitchens, die jarenlang in de media campagne voerde tegen God, zoals je het bestaan van eenhoorns of Sherlock Holmes heftig zou kunnen ontkennen. Natuurlijk bestaat God niet. God is. Vanaf het eerste moment van de bijbelse openbaring zei God niets over (zichzelf) behalve 'Ik ben die ik ben'. Hallo Zijn, hoe gaat het?


Toch begint vandaag de voorbereiding op het bestaan van God. God bestaat wel degelijk, maar wel doordat hij zichzelf manifesteert in wat hij heeft geschapen door de continuïteit van de schepping in stand houdt. Terwijl ik een nieuwe paragraaf maak die daarvoor niet bestond zegt God laat de nieuwe paragraaf bestaan, laat het toetsenbord en de halfgeleiders bestaan, laat Laurence bestaan in al zijn vreemdheid.


God bestaat door ons. Dit werd impliciet op 25 maart (feest van de Aankondiging, toen de menselijke foetus van Jezus werd verwekt) en wordt negen maanden later expliciet op 25 december, wanneer het kindje Jezus ter wereld komt. Ons geloof in God krijgt een geheel nieuwe dimensie en levendigheid doordat wij aanvoelen hoe God door de mens van het zijn naar het bestaan gaat.


Omdat dit heel wat lijkt, hebben we tijd nodig om erover te reflecteren en ons erop voor te bereiden. Deze tijd heet Advent (wat letterlijk 'naar ons toekomen' betekent). Om deze vreemde waarheid in de komende weken te voelen naderen, kunnen we niet beter dan onze meditatietijden wat ernstiger nemen.


Na enkele jaren oefenen ben ik tot de conclusie gekomen dat het beter is om tijdens de meditatie in slaap te vallen (wat ik kan) dan midden in de meditatie te geeuwen. De discipelen vielen meer dan eens onwillekeurig in slaap en Jezus waarschijnlijk ook. Maar gapen kan betekenen dat je lui bent, halfslachtig, doet alsof. Om te zien dat de God die is de God wordt die bestaat, moeten we volledig wakker zijn. Vandaar het onderricht in het evangelie van vandaag: 'Blijf wakker.' Zou het niet triest zijn om in onze eigen korte levensduur het ogenblik te missen waarop deze geboorte plaatsvindt? 'Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een uur dat jullie niet verwachten'.


Laurence Freeman

"Ervaring is de Leraar"

Mediterenden spreken over de vrucht van de Stilte

"Door in de stilte te zijn, trouw de mantra te zeggen en te luisteren en niet te oordelen, kan ik soms die diepere bron van vrede, liefde en aanwezigheid in mij aanraken. Elk moment dat ik met de stilte doorbreng, brengt de stilte ook met mij door en doet haar mooie werk dat gedaan moet worden. Het helpt me om milder voor mezelf te zijn, om meer aanwezig te zijn voor anderen en om vrijer lief te hebben. Het maakt me meer mens."


getuigenis Anja T'Kindt
Anja T'Kindt

"Sinds ik mediteer, ben ik op een bewustere manier gaan leven. Ik heb meer openheid en aandacht in relaties. Ook meer diepgang en voeling met mijn christelijke wortels. Dit dank ik aan 'maranatha', mijn anker en gids. Vertrouwen en volharding."

getuigenis Hilde Vrancken
Hilde Vrancken
Tomas Sanchez - contemplar y escuchar

Tomas Sanchez 

contemplar y escuchar

Meer dan 50
lokale meditatiegroepen
en online meditatie

Vind een meditatiegroep in je buurt. Samen mediteren is intenser en creëert gemeenschap.

De WCCM Meditatie App

Gebruik deze App, een gebruiksvriendelijke en praktische metgezel voor je meditatie.


Deze bevat een timer, links naar dagelijkse en wekelijkse bronnen, gemeenschapsnieuws wereldwijd, informatie over retraites en online evenementen, online en fysieke groepen en alle andere webbronnen van de WCCM.