Activiteiten

WCCM Jaarthema 2022

Unified Consciousness: One Mind, One Heart

In 2022 organiseert WCCM een speciale online serie rond het thema voor 2022: spirituele leraren, maatschappelijke leiders, denkers en schrijvers met contemplatieve wijsheid zullen de betekenis ervan voor ons vandaag  onderzoeken. 

Op 1 december 2021 werd het jaarthema gelanceerd  door de Dalai Lama en Laurence Freeman.

Uittreksel uit tekst van Laurence Freeman over de keuze van het jaarthema 2022

Het symbool van vertrek en terugkeer staat centraal in alle wijsheidstradities en we komen het tegen in veel van onze verhalen en dromen. Het geeft zin en betekenis aan ‘de raadsels’ van ons leven. Als het uiteindelijke doel niet wordt ingezien, worden het lijden en de onzekerheden van het leven ondraaglijk. 


Het leven is een tocht maar in veel opzichten voelt het ook aan als een cyclische ervaring. We komen naakt op deze wereld met niets en op het eind van ons leven verlaten we het naakt. De kinderjaren en de bejaardheid weerspiegelen elkaar. ...


De mens verlaat een wereld die hij kent en waarmee hij zich gemakkelijk voelt, maar die hij tegelijk ook te beperkt vindt. Dus, zoals Abraham, de vader van drie geloofstradities of zoals Gilgamesj de held van het eerste opgetekende verhaal ter wereld, of de ridders op zoek naar de Graal of de verloren zoon, gaan wij op zoektocht. We keren uiteindelijk weer naar huis terug met een zelfkennis en een kijk op het leven die wellicht niet al onze vragen beantwoordt, maar ons  wel vrede en wijsheid heeft gebracht. ‘Unified Consciousness’ (verenigd bewustzijn) is ons oorspronkelijke thuis, onze bron van zijn. 


Wij zijn 'kinderen van God', net zoals het hele universum een zelfmanifestatie is van God - de Schepping. We hebben er heimwee naar met een diep Gods-verlangen of honger naar heelheid en waarvoor niets anders in de plaats kan komen. We hoeven nergens heen, want het leven zelf schept de noodzakelijke voorwaarden voor ons om te ontwaken. En zo, op het diepste punt verstilt de zoektocht helemaal en dat thuiskomen is een verlichting. Het maakt niet uit of we dit 'God' noemen, want het is nog steeds de fundamentele zin van de menselijke reis. ...


We kunnen het ‘unified consciousness’ (verenigd bewustzijn) niet beschrijven, net zoals God het denken en de taal te boven gaat. Maar we kunnen het ervaren wanneer we bijvoorbeeld geraakt en veranderd worden door liefde, schoonheid en waarheid. Kinderen kunnen dit gedurende lange perioden ervaren, en daarom wijst Jezus naar het bewustzijn van kinderen als dat wat nodig is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Naarmate we ouder worden, lijken deze perioden af te nemen of te verdwijnen....


De reis van meditatie is een zoektocht naar dit ‘verenigd bewustzijn’ , ons thuis, ons ware zelf, onze oorspronkelijke natuur. Het is één met onze reis naar God en bijgevolg dus geen intellectuele zoektocht....


Meditatie is een weg van vrede die ons laat zien dat menselijke gebrokenheid en verdeeldheid werkelijk de capaciteiten hebben om te herstellen. In feite wordt de genezing duidelijk een integraal deel van de zoektocht. Wij zijn geboren om geheeld te worden. ...


De mensheid verkeert in een diepe crisis, zoals het altijd al geweest is, maar vandaag worden we geconfronteerd met onze noden en fouten op een ongekende schaal. En, wat het gevaarlijkst is, we zijn losgekoppeld van de grote bronnen van wijsheid in de contemplatieve tradities die ons in het verleden altijd hebben geholpen. Wetenschap, technologie en de oppervlakkige zoektocht naar materialistische bevrediging hebben ons afgesneden van het zien van het leven als een zoektocht, een reis naar huis. De contemplatieve mens - de meditatieve tocht maakt ons tot een contemplatief - is iemand die de wereld kan helpen door dienstbaarheid en liefde, mededogen en praktische wijsheid.  ...

Het gemeenschappelijk inzicht van alle spirituele tradities en van de grootste wetenschappers: 10 online seminaries tussen 18 januari en 13 december 2022.

De essentiële realiteit van het bewustzijn van geest en hart is een gedeeld inzicht van alle spirituele tradities en van de grootste wetenschappers van de moderne tijd. In een reeks lezingen door het jaar zullen spirituele leraren, maatschappelijke leiders, denkers en schrijvers met contemplatieve wijsheid de betekenis ervan voor ons vandaag onderzoeken.

Elke maandelijkse sessie zal worden geleid door Laurence Freeman. Tussen de sessies door is er een chatroom beschikbaar voor verdere reflectie onder de deelnemers.

Het tempo van de klimaatverandering helpt, net als Covid 19, de mensheid te ontwaken tot haar eenheid door te laten zien hoe we kunnen handelen voor het algemeen welzijn en verdeeldheid kunnen overwinnen met één geest en hart. Tegelijkertijd verzet een vloedgolf van nationalisme en blinde hebzucht zich tegen dit cruciale moment van evolutie. Deze serie lezingen informeert en ondersteunt de contemplatieve missie, die ons allen oproept om voorbij onze zelfgecreëerde belemmeringen te gaan. Om de gemeenschappelijke geest te realiseren die nodig is om de wereldwijde crisis aan te pakken, is een kritische massa van contemplatieven nodig die de menselijke diversiteit vertegenwoordigen door de eenheid in zichzelf te ontdekken. Zij zullen een nieuwe manier van zien, denken en handelen aansturen.

Verschillende vormen van wijsheid in deze serie zullen laten zien waarom verenigd bewustzijn zowel onze hoogste prioriteit is als een opwindende kans voor de menselijke evolutie.

Gedurende het jaar zal deze unieke serie een verhelderend en hoopvol perspectief voor de toekomst van de mensheid opbouwen.
Zodra het mogelijk is, zal een laatste conferentie worden gehouden in Bonnevaux.

Schrijf je in voor het internationale programma, of lees verder hierna...
Er is ook een Nederlandstalige versie van het programma!

Voor mediterenden in België en Nederland die niet kunnen deelnemen aan de sessies van WCCM internationaal omwille van de Engelse taal hebben we een Nederlandstalig alternatief!
Twee weken na de livestream door WCCM internationaal bieden we je de video aan met voice-over in het Nederlands (door een professionele vertaler met een aangename en rustige stem zodat je het gemakkelijk kan volgen).
Het programma en de data van de Nederlandstalige livestream worden hieronder weergegeven.

De dag voor de Nederlandstalige livestream wordt een Zoom link gestuurd naar je e-mailadres waarmee je ingeschreven bent.
We loggen in vanaf 19u25. We starten met meditatie en om 20u kijken we samen naar de opname.
Na de opname kunnen we ervaringen en gedachten delen aan de hand van een aantal vragen die samen met de Zoom link worden gestuurd.

Mocht je op één of meerdere vermelde data niet kunnen deelnemen aan een sessie, of wens je nadien nog eens te kijken, geen nood: je zal de uitzending op een door jou gekozen moment kunnen bekijken via een YouTube link die je zal toegestuurd worden na elke sessie.

Wil je je inschrijven voor de serie van 10 voordrachten, klik dan op de knop hieronder.

We vragen 65 EUR voor de reeks van 10 voordrachten. Je kan dit bedrag overschrijven op rekeningnummer BE52 7370 5121 2609 op naam van Christelijke Meditatie België met vermelding van je naam.
Met de eventuele opbrengst betalen we onze vertaler en ondersteunen we ook het project in Bonnevaux.

Programma en data Nederlandstalige livestreaming


01/02/2022 Gebruiken en gevaren van verdeeldheid - Laurence Freeman 
01/03/2022 Hou Het Eenvoudig: contemplatie, eenvoudig leven en gefocuste geest - Rowan Williams 
19/04/2022 Soefisme: De oorspronkelijke traditie van de mensheid - Prof. Darwin Absari 
03/05/2022 Contemplatieve aanwezigheid in een getraumatiseerde wereld - Cynthia Bourgeault 
31/05/2022 De geest voorbij het brein - Rupert Sheldrake 
09/08/2022 Hoe kunnen meditatie en mediteerders bijdragen tot een meer humane wereld? - Herman Van Rompuy 
11/10/2022 Gods geschenk aan zijn volk: onvervreemdbare mensenrechten - Mary MacAleese 
15/11/2022 Waar komen theïsme en non-theïsme samen? - Alan Wallace 
29/112022 Latijns-Amerikaanse uitdrukkingen van het eenheidsbewustzijn - Alex Zatyrka 
27/12/2022 Over het wetenschappelijk onderzoek naar bewustzijn en intelligentie - Marco Schorlemmer 


Periodiek

Online Mediteren

Je kan met WCCM België wekelijks online mediteren (in sommige periodes meerdere malen per week). Mediteren in groep - ook als het online gebeurt - ondersteunt je eigen dagelijkse meditatiepraktijk.

Lokale Groepen

De beste manier om de gave van meditatie met anderen te delen, is door samen te mediteren. In werkelijke aanwezigheid met anderen voelen we de diepere waarheid van ons wezen en zo leren we voorbij onszelf te kijken. Daarom is regelmatig mediteren, of het nu dagelijks of wekelijks is, met dezelfde gemeenschap, zo'n bron van voeding.

"Meditatief"

"Meditatief" is een korte 14-daagse publicatie, die via E-mail verstuurd wordt.

Gratis en gemaakt door vrijwilligers. We geven telkens een korte reflectie bij de meditatie en een verwijzing naar een inspirerende tekst of boek.

"Nieuwsbrief"

De gedrukte "Nieuwsbrief" verschijnt om de drie maanden en vermeldt onder andere alle activiteiten die in België of internationaal worden georganiseerd.
Daarnaast publiceren we onuitgegeven vertaalde teksten van, onder meer, John Main of Laurence Freeman.

Bonnevaux Contemplatieve Mis

Elke zondag om 12u kan live de Contemplatieve eucharistieviering te Bonnevaux gevolgd worden (Engelstalig, voorgegaan door Laurence Freeman). 

Via de link hierna kan je volgen en ook voorgaande vieringen bekijken.

Bonnevaux Yoga

Elke dinsdag om 16u45 kan live de Yoga-sessie in Bonnevaux gevolgd worden (Engelstalig, met Giovanni Felicioni). 

Via de link hierna kan je volgen en ook voorgaande vieringen bekijken.

Eénmalig

Mediteren in de zomer - door Meditation for Everyone

Vakantie voor de ziel