Inspiratiebronnen

Van Woord naar Stilte

Het basisondericht van John Main

John Main schreef het boekje 'Van woord naar stilte'. 


Daarin staat zijn basis onderricht rond meditatie.
Alle teksten werden vertaald in het Nederlands en ingesproken. Je kan hier kiezen welke fragmenten je wil beluisteren.

1
Inleiding

Het essentiële onderricht

Basisdocumenten voor wie zich wil verdiepen in christelijke meditatie.

Thuiskomen

'Thuiskomen' is een document van 103 pagina's waarin de belangrijkste thema's rond christelijke meditatie staan beschreven. Je vindt er het essentiële onderricht rond de mantra, de houding tijdens het mediteren en nog veel meer ...

Johannes Cassianus

Woestijnvader Cassianus sprak met Abt Isaak over de vele vormen van het gebed. Hij vernoemt hierbij ook het 'hoogste gebed'. Hierop baseerde John Main zich om de link te leggen tussen de traditie en onze huidige meditatiepraktijk.

De wolk van niet-weten

'De wolk van niet-weten' is een mystieke klassieker uit de 14de eeuw.

Het werkelijk ontmoeten van God verloopt in dit boek van ‘de wolk van vergeten’ naar ‘de wolk van niet weten’.
Onze meditatie(begeleiding) wil je helpen op deze weg.

De lesbrieven

De lesbrieven bieden een overzicht van de wijsheid die in de christelijke traditie rond bidden en contemplatie is verzameld.
De basis - kernachtig samengevat.

Lectio Divina

én Christelijke meditatie

Laurence Freeman legt er steeds de nadruk op hoe nauw Lectio Divina en Christelijke meditatie met elkaar verbonden zijn. Hij moedigt ons aan beide te beoefenen omdat wij door te mediteren de Bijbel met meer diepgang zullen lezen.

Lectio Divina is een wezenlijk onderdeel van de Benedictijnse traditie en werd door de monniken in het Westen geïntroduceerd. Het is een praktijk waarbij je de Bijbel opent, leest wat er staat en mijmert. Je leest en herleest, je leert uit je hoofd. Je leest en je wordt verlicht. Het Woord begint in jou te leven.


Je leest en bidt, je geeft je wederwoord. “Als je leest, spreekt Hij tot jou. Als je bidt, spreek jij tot Hem”(Augustinus). Niet wat jij denkt bij een tekst en ook niet waaraan deze tekst je allemaal doet denken telt, maar wel wat de Heer jou zegt door het medium van de Bijbelteksten.

Het kennen en ervaren van die innerlijke relatie met God was ook niet vreemd voor Thomas Merton, Augustinus en de schrijver van “De Wolk van niet-weten”. Eén voor één hebben zij door de Lectio Divina ontdekt dat het Woord als een lamp wordt die licht voor je voeten werpt op het leven dat je leidt en je een weg toont. “In uw licht zien wij licht” (Psalm 36,10).

in de praktijk...

De voorbereiding:

 • zoek een stille ruimte
 • kies een passage uit de Bijbel (5 à 10 regels)
 • bid: “Heer, schenk mij verlichting”

Het lezen:

 • lees traag; laat de woorden diep tot je doordringen
 • lees luidop of in stilte; las pauzes in; lees vanuit je hart
 • lees en herlees; sta stil bij de woorden, de zin die je raakt; ontspan je
 • wat je tijdens het lezen het minste aanspreekt, kan later op de dag heel betekenisvol worden

Na het lezen:

 • mijmer in alle rust over de inhoud, de betekenis van wat je gelezen hebt; 
 • herhaal de woorden die het sterkst tot je doordringen; schrijf ze neer
 • sta regelmatig stil bij de emoties en de verlangens die de tekst bij je oproepen; voed je hart
 • ontdek wat je zorgen baart en welke mensen en gebeurtenissen voor jou belangrijk zijn

Tot slot:

 • ervaar dat je bij het lezen van Gods woord door God gelezen wordt en door Hem tot eenheid wordt gebracht