Mediteren Met Jongeren

Een tegenwicht voor de druk op jongeren ...

Alle mensen, ouderen maar zeker ook jongeren, zijn op zoek naar geluk. Onze samenleving is in hoge mate een doe-maatschappij geworden, waarin een grote klemtoon ligt op het presteren. Te midden van deze hectische omstandigheden raken jongeren soms de samenhang in hun leven kwijt, en soms ook de richting en de zin. Tegelijk verlangen ze die samenhang en zin te beleven.


Meditatie kan jongeren helpen een antwoord op die vragen te vinden in zichzelf.

Experimenteren met Mediteren

Renilde Vos creëerde een seminarie 'experimenteren met mediteren'. voor laatstejaars.
Het loopt over veertien lesweken. Het omvat een theoretisch, een praktisch en een dienstverleningsluik.


Negen lesweken worden gevuld met praktijklessen. In de klas worden meditatie-oefeningen aangereikt en een eerste maal ingeoefend. Thuis exploreert de leerling deze meditatie-oefeningen verder voor zichzelf. Iedere deelnemer verbindt zich er toe om dagelijks gedurende een half uur te mediteren en een kort verslag te maken (in de vorm van “huiswerk”) van de oefeningen.


Een praktijkles bestaat uit een korte inleiding, een meditatie-oefening en een uitwisseling (in kleine en grote groep) van de ervaringen van de voorbije oefenweek.
De inleidingen van de praktijklessen worden zowel door de leerkracht als door de leerlingen verzorgd.

Christelijke Meditatie in het Secundair

Op de website Thomas voor het godsdienstonderwijs is een programma uitgewerkt rond Christelijke meditatie.


Er zijn veel vormen van meditatie. Christelijke meditatie is zo een specifieke vorm van meditatie die steeds meer aan populariteit wint over de gehele wereld. In onze huidige Vlaamse maatschappij mogen leerkrachten rooms-katholieke godsdienst er niet zomaar van uitgaan dat alle jongeren vertrouwd zijn met dit christelijke fundament. Elke leerling zou vanuit de eigen levensbeschouwelijke achtergrond moeten kunnen participeren aan dit praktische luik. Bij christelijke meditatie is de praktijk bovendien belangrijker dan de achterliggende theoretische kaders.

Meditatieprogramma Secundaire Scholen Engeland

De WCCM presenteert een serie video's over meditatie met jongeren in het basisonderwijs, in samenwerking met de Catholic Children's society. 


WCCM onderwijst meditatie voor de eenheid van allen en zorg voor alle leden van de menselijke familie. Meditatie biedt een contemplatieve weg voor de reis van het leven, vooral door de huidige crisis heen. 

www.wccm.org


De Catholic Children's Society steunt kansarme kinderen en gezinnen in Londen, Hertfordshire en het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk en werkt hard om kwetsbare gezinnen te helpen die getroffen zijn door het Coronavirus. www.cathchild.org.uk